Inför 2023:

Årsmötet är planerat till torsdagen den 23 februari kl 18.30 i klubbstugan.

Vårens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 11 maj kl 18.30.

Höstens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 14 september kl 18.30.                                                Den dagen fyller båtklubben 35 år! 

Vårstädning: Klubbdag Lördagen den 6 maj kl 10-15. Utomhusjobb.

Reservdag Vårstädning: Söndagen den 14 maj kl 10-15.

Höststädning: Klubbdag Lördagen den 7 oktober kl 10-15.

Reservdag Höststädning: Söndagen den 15 oktober kl 10-15.            Info 2022 07 01

Årsmötesprotokollen för 2021 och 2022 är nu justerade. Styrelsen består av:

Ordförande Ove Vesterman, vald 2022-2023

Vice ordförande Rickard Strand, vald 2021-2022  (Avhopp hösten 2022.)

Sekreterare Evelina Nilsson, vald 2022-2023 (Har ej deltagit. Tidigare sekr Pierre Hedqvist har anlitats.)

Kassör Kent Hörnström, vald 2021-2022

Ledamot Bo Wallgren, vald 2021-2022

Ledamot Nils Nilsson, vald  2022-2023

Ledamot Bengt Hellström, vald 2021-2022

Styrelsesuppleant Jörgen Ullberg, vald 2022

Revisor Kurt Eriksson, vald 2021-2022

Revisor Anders Lindahl, vald 2022-2023

Valberedning Göte Gundersson, vald 2022

Följande funktionärer valda tills avsägning sker:

Anläggningsansvariga: Bengt Hellström och Kristina Hellström

Båthusansvariga: Nils Nilsson, Bo Wallgren, Jörgen Ullberg

Hamnkapten: Nils Nilsson

Miljöombud: Ronney Kull

Uthyrningsansvarig: Bengt Hellström

Utbildningsansvarig: Karl-Göran Bergström

Festkommitté: Nils Nilsson

_______________________________________________Lite medlemsinformation 2022 06 11:

Efter vårt årsmöte den 19 maj då vi fick genomföra både 2021 och 2022 års årsmöten, väntar vi fortfarande på protokollen för att kunna genomföra prisändringar och övriga beslut som fattades för 2021 och 2022. 

Två arbetskvällar utlystes, 8 juni och 10 juni, och vi fick en hel del arbeten gjorda, dels röjning och reparation av gästkajens del som isen skadat. Denna reparation blev mer omfattande då murket virke under bryggan har fått bytas ut på den skadade delen av bryggan.

En liten skara medlemmar brukar träffas på båtklubben och vi saknar er övriga medlemmar!  Syftet med medlemskapet är ju att vara med i verksamheten, påverka och ge idéer på framtiden för klubben!  

Sommargästerna gör sitt antågande och just denna dag den 11 juni är det invigning av Industrimuséet på ön, då vi ställer upp med bilparkering om det behövs.

Du som medlem; Kom till båtklubben! 

/Ordf. Ove Vesterman


______________________________


Lite information:

Klubbstugan har fått en handikappanpassad entré. 

En boulebana är iordningsställd för att ge oss möjligheter att ha lite gemenskap. Måleriarbeten har utförts och reparationer/underhåll har i viss mån skett.

Klubbens tre kanoter hyrs ut under sommaren.

Under 2020 köpte vi in 5 st cyklar som lånas ut till gäster och medlemmar. En cykelkärra är skänkt av ICA Rosen, Nyland, för transport av varor eller skjuts av barn.


FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN!

Se till att Du tömmer Din egen båt, inte tjuven! Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och ha spårsändare. Sitter motorn kvar på båten? Se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås. Förvara helst motorn inlåst. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Din båt under vinterförvaring. Upprätta ett "båtkort" där Du skriver in alla uppgifter om Din båt, motor, utrustning och märkning. Då kan Du snabbt anmäla om något blir stulet. Fotografera gärna Din båt med utrustning. 


VIKTIG INFORMATION! 

Att se till Din båt både i båthus och utomhus borde vara självklart för alla båtägare. Om ekipaget står utomhus ska båten täckas med presenning och kunna klara is och snö. Båten är ju en investering för att ha nytta och nöje under sommaren. Därför får vi inte glömma att se till båten under vintern, att kontrollera så det inte uppstår problem inför kommande båtsäsong.

Väl mött på BK-Flottaren!