BÅTYLYFT våren 2021:

Båtlyft planeras till den 29 maj 2021. Lyft med kranbil från ca kl 10.00.    


                                                                                                                                        

 2021 02 05

 Viktigt meddelande från BK-Flottaren:

Årsmöte i slutet av februari 2021 är inställt p. g. a. den nya pandemilagen.

Har Du frågor går det bra att ringa (ordf. 070-281 71 50), mejla (ove@vesterman.se) eller skicka frågorna via klubbens kontakt, info@bk-flottaren.se

Styrelsen tar emot Dina frågor och återkopplar till Dig med svar. Styrelsen har ambitionen att driva klubben vidare och vi håller oss till de restriktioner som myndigheterna ger allmänheten.

Klubb-dagarna (städdagarna) gäller för medlemmar med båtplats vid våra bryggor. Om förhinder finns att delta, sänd en ställföreträdare, eller om Du avstår helt får Du en faktura på 500 kr. En lista på de närvarande förs vid klubb-dagarna som utgör underlag för kassören. Vill Du vara med även om Du inte har båt, är Du hjärtligt välkommen med i gemenskapen.

Klubb-dagarna genomförs den 8 maj 2021 mellan kl 10-15 med reservdag den 16 maj kl 10-15. Vi är utomhus och utför de moment som måste ske innan sommaren. En lista finns på vad som ska åtgärdas och sysslorna fördelas utomhus. Ta med eget fika. Kaffe kan hämtas inne i klubbstugan, men vi vistas ute och håller avstånd enligt de regler som myndigheterna anvisar.

Båtlyft: Vi planerar båtlyft som vanligt. Dag meddelas senare.

Höstens Klubbdagar den 2 oktober med reservdag den 10 oktober, kommer att genomföras, om inte andra rekommendationer från myndigheterna finns. Tiden är mellan kl 10-15 båda dagarna och eget fika medtas. Om detta får vi återkomma. Bevaka vår hemsida!


Lite information och läget dagens datum:

Ett seniorteam med 4-5 personer träffas på klubben nästan varje dag. Vi har avstånd vid borden i klubbstugan och vi jobbar skilt för att inte smitta eller bli smittade av pandemin.

En boulebana är under uppbyggnad för att ge oss möjligheter att ha lite gemenskap i framtiden. Måleriarbeten har utförts och reparationer/underhåll har i viss mån skett förra sommaren. Men det återstår lagning av plåttaket på röda båthuset samt rensning/lagning av tak- och stuprännor på de flesta husen.

Klubbens tre kanoter har målats och hyrts ut ett flertal tillfällen förra sommaren.

Under 2020 köpte vi in 5 st cyklar som lånas ut till gäster och medlemmar. En cykelkärra är på önskelistan och ännu inte tillgänglig. Vi hoppas att det är löst inför kommande sommar.

Klubbens segelbåt ”Lilla Blå” har under sommaren 2020 renoverats via ungdomssatsning från SBU där Nisse Nilsson varit arbetsledare för ungdomarna. 44 000 kr från SBU har använts för renovering och inköp till segelbåten.

Vi har som målsättning under sommaren 2021 att flytta mast-stället till området bredvid rampen. Styrelsen uppmanar de medlemmar/båtägare som har båtarna uppställda vid gästkajen/rampen, att flytta båtarna under försommaren, så området kan rensas innan flytten av mast-stället. Anledningen till flytten är att få slippa bära segelmasterna över klubbområdet till platsen som mast-stället har idag. Segelbåtarna lyfts vid gästkajen och det blir nära till mast-stället i framtiden.

Bevaka och följ råden från myndigheterna i Coronatider!

 

Klubbhälsningar,

/Styrelsen, BK-Flottaren______


FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN!

Se till att Du tömmer Din egen båt, inte tjuven! Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och ha spårsändare. Sitter motorn kvar på båten? Se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås. Förvara helst motorn inlåst. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Din båt under vinterförvaring. Upprätta ett "båtkort" där Du skriver in alla uppgifter om Din båt, motor, utrustning och märkning. Då kan Du snabbt anmäla om något blir stulet. Fotografera gärna Din båt med utrustning. 


______


2020 10 27

Klubbmedlemmarnas båtar är upptagna och ställda inför vintern, vissa i båthus och vissa utomhus. Några av båtekipagen är märkta med ägarens namn och telefonnummer, men dock inte alla! Du som båtägare måste se till att Ditt ekipage har märkts med Ditt namn och gällande telefonnummer.  Det gäller alla båtekipage som står på klubben, även utomhus. Uppstår en brand måste ekipagen snabbt kunna flyttas och ägaren underrättas! 

Att se till Din båt både i båthus och utomhus borde vara självklart för alla båtägare. Om ekipaget står utomhus ska båten täckas med presenning och kunna klara is och snö. Båten är ju en investering för att ha nytta och nöje under sommaren, att via båtlivet kunna vistas på vattnet så långt det är möjligt. Därför får vi inte glömma att se till båten under vintern, att kontrollera så det inte uppstår problem inför kommande båtsäsong.

Väl mött på BK-Flottaren!Påminnelse 2020: Höstens Klubbdag (städdag) sker den 3 oktober mellan kl 10-15, eller reservdag 11 oktober samma tider. Gäller Dig som har bryggplats, eller att du som medlem vill delta i gemenskapen. Har Du bryggplats är frånvaron förknippad med en faktura på 500 kr. Om många avstår att delta får vi anlita firmor som utför jobbet.

Ta med eget fika/bullar då vi samlas utomhus och håller avstånd för att förbli friska. Kaffe kan hämtas i klubbstugans automat. /Välkommen!BÅTLYFT HÖSTEN 2020: Lördagen den 10 oktober från kl 10.00 sker båtlyft på gästkajen. Avgiften okänd. Ny entreprenör bokad.

____


2020 09 04

Viktigt meddelande från BK-Flottaren:

Medlemsmötet den 17 september 2020 kl 19 är inställt p g a risk för coronasmittan.

Har Du frågor går det bra att ringa (ordf. 070-281 71 50), mejla (ove@vesterman.se) eller skicka frågorna via klubbens kontakt, info@bk-flottaren.se

Styrelsen tar emot Dina frågor och återkopplar till Dig med svar. Det är en ny situation då vi inte kan träffas för att resonera oss fram till olika lösningar inom klubben, men styrelsen har ambitionen att driva klubben vidare och vi håller oss till de restriktioner som myndigheterna ger allmänheten.

Klubbdagarna (städdagarna) gäller för medlemmar med båtplats vid våra bryggor. Om förhinder finns att delta, sänd en ställföreträdare, eller om Du avstår helt får Du en faktura på 500 kr. Lista på de närvarande förs vid klubbdagarna som utgör underlag för kassören. Vill Du vara med även om Du inte har båt, är Du hjärtligt välkommen med i gemenskapen.

Klubbdagarna genomförs den 3 oktober mellan kl 10-15 med reservdag den 11 oktober kl 10-15. Vi är utomhus och utför de moment som måste ske innan isen lägger. En lista finns på vad som ska åtgärdas och sysslorna fördelas utomhus. Ta med eget fika. Kaffe kan hämtas inne i klubbstugan, men vi vistas ute och håller avstånd enligt de regler som myndigheterna anvisar.

Båtlyft: Vi planerar båtlyft som vanligt. Dag meddelas senare.

Lite information och läget dagens datum:

Styrelsen har för avsikt att sända två representanter till Västernorrlands Båtförbunds årsmöte som hålls på Hotell Höga Kusten i lokal avsedd att hålla avstånd utan smittorisk.

Ett seniorteam träffas på klubben nästan varje dag. Vi har avstånd vid borden i klubbstugan och vi jobbar skilt för att inte smitta eller bli smittade av pandemin.

En boulebana är under uppbyggnad för att ge oss möjligheter att ha lite gemenskap när vi träffas. Måleriarbeten har utförts och reparationer/underhåll har i viss mån skett i sommar. Men det återstår lagning av plåttaket på röda båthuset samt rensning/lagning av tak- och stuprännor på de flesta husen. Det måste hinnas innan snön och kylan kommer.

Ett trä-däck är byggt utanför gästköket/gästtoan vid Sjöbodarna för utemöbler som en medlem skänkt till klubben. Där fick vi hjälp av en båtgäst från Hudiksvall som gästade oss för 14:e året! Han stannade hos oss i flera veckor och deltog i göromålen med glädje!

Klubbens tre kanoter har målats och hyrts ut ett flertal tillfällen i sommar.

Nya regler för uppställning av båtar utomhus gör det trångt innanför staketet. Detta konstaterades vid den årliga brandskyddskontrollen. Nytt är att båtarna ska stå med 4 meters mellanrum utomhus. Omdisponering av ytan är ett måste! Båtar som parkerats där måste flyttas.

Vi har köpt in 5 st cyklar för 2 500 kr som lånas ut till gäster och medlemmar. En cykelkärra är på önskelistan och ännu inte tillgänglig. Vi hoppas att det är löst inför nästa sommar.

Klubbens segelbåt ”Lilla Blå” har under sommaren renoverats via ungdomssatsning från SBU där Nisse Nilsson varit vägledare för ungdomarna. 44 000 kr från SBU har använts för renovering och inköp till segelbåten.

Styrelsen vädjar till de medlemmar/båtägare som har båtarna uppställda vid gästkajen, att flytta båtarna. Båtägarna är ansvariga då underhåll saknas och de presenningar som en gång skulle skydda båten, har spruckit/blåst sönder i bitar. Dessa båtar måste tas om hand omgående, innan snö och kyla kommer!

En kort sammanfattning av de rapporter som lämnades på styrelsemötet.

Klubbhälsningar,

/Styrelsen, BK-Flottaren
2020 06 15

Förändring av anläggningsansvar: Börje Vestberg står kvar som hamnfogde och anläggningsansvarig, och Bengt Hellström går in som anläggningsansvarig från dagens datum. Börjes mobil: 070-601 23 51, och Bengts mobil: 070-304 65 26.


2020 04 29

Viktigt meddelande från BK-Flottaren: (Finns även att läsa under Nyheter)

Medlemsmötet den 14 maj 2020 kl 19 är inställt p g a den pandemi som råder.

Däremot genomförs klubbdagarna (städdagar) den 9 maj kl 10-15 med reservdag den 17 maj kl 10-15. Vi är utomhus och utför de moment som behövs för att sjösätta våra båtar inför sommaren. En lista finns på vad som ska åtgärdas och sysslorna fördelas utomhus.

Ta med eget fika. Kaffe kan hämtas inne i klubbstugan, men vi vistas ute och håller avstånd enligt de regler som myndigheterna anvisar.

Klubbdagarna gäller för medlemmar med båtplats vid våra bryggor. Om förhinder finns att delta, sänd en ställföreträdare, eller om Du avstår helt får Du en faktura på 500 kr. Lista på de närvarande förs vid klubbdagarna som utgör underlag för kassören.

Båtlyft: Vi planerar båtlyft som vanligt. Dag meddelas senare.

Vi ser fram emot en varm och skön sommar utan virus. Tyvärr planeras inga fester på klubben i rådande läge, men vi ses med gott humör och god kamratanda! Håll avstånd så länge pandemin härjar!

Klubbhälsningar,

/Styrelsen, BK-Flottaren

______

2019:

BK Flottaren har tillsammans med ett antal kanot- och kajakintresserade bildat en sektion inom båtklubben. Målsättningen är att öka intresset för sjön, båtlivet och att paddla kanoter/kajaker. Kurser i kanot/kajakpaddling och säkerhet i vattnet är ett inslag för sektionen. En deltagare från sektionen, Anders Bergqvist ingår i BK Flottarens styrelse från årsmötet 2019.