Inför 2023:

Årsmötet är planerat till torsdagen den 23 februari kl 18.30 i klubbstugan.

Vårens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 11 maj kl 18.30.

Höstens medlemsmöte i klubbstugan: Torsdagen den 14 september kl 18.30.                                                Den dagen fyller båtklubben 35 år! 

Vårstädning: Klubbdag Lördagen den 6 maj kl 10-15. Utomhusjobb.

Reservdag Vårstädning: Söndagen den 14 maj kl 10-15.

Höststädning: Klubbdag Lördagen den 7 oktober kl 10-15.

Reservdag Höststädning: Söndagen den 15 oktober kl 10-15.            Info 2022 07 01

Årsmötesprotokollen för 2021 och 2022 är nu justerade. Styrelsen består av:

Ordförande Ove Vesterman, vald 2022-2023

Vice ordförande Rickard Strand, vald 2021-2022  (Avhopp hösten 2022.)

Sekreterare Evelina Nilsson, vald 2022-2023 (Har ej deltagit. Tidigare sekr Pierre Hedqvist har anlitats.)

Kassör Kent Hörnström, vald 2021-2022

Ledamot Bo Wallgren, vald 2021-2022

Ledamot Nils Nilsson, vald  2022-2023

Ledamot Bengt Hellström, vald 2021-2022

Styrelsesuppleant Jörgen Ullberg, vald 2022

Revisor Kurt Eriksson, vald 2021-2022

Revisor Anders Lindahl, vald 2022-2023

Valberedning Göte Gundersson, vald 2022

Följande funktionärer valda tills avsägning sker:

Anläggningsansvariga: Bengt Hellström och Kristina Hellström

Båthusansvariga: Nils Nilsson, Bo Wallgren, Jörgen Ullberg

Hamnkapten: Nils Nilsson

Miljöombud: Ronney Kull

Uthyrningsansvarig: Bengt Hellström

Utbildningsansvarig: Karl-Göran Bergström

Festkommitté: Nils Nilsson

_______________________________________________Lite medlemsinformation maj 2023:

I april månad fick ordinarie ordförande ta time-out p g a sjukdom, och som adjungerande ordförande utsågs Christer Olofsson. Christers mobilnr: 073-146 62 05. Den ordinarie vice ordf. hade inte möjlighet att träda in p g a arbete.

En liten skara medlemmar brukar träffas på båtklubben och vi saknar er övriga medlemmar!  Syftet med medlemskapet är ju att vara med i verksamheten, påverka och ge idéer på framtiden för klubben!  

Sommargästerna gör sitt antågande och vi hälsar välkommen till nya och gamla gäster!

Du som medlem; Kom till båtklubben! ______________________________


Lite information 2023:

Klubbstugan har sedan 2022 en handikappanpassad entré. 

En boulebana är iordningsställd för att ge oss möjligheter att ha lite gemenskap. 

Klubbens tre kanoter hyrs ut under sommaren.

5 st cyklar lånas ut till gäster och medlemmar. En cykelkärra är skänkt av ICA Rosen, Nyland, för transport av varor eller skjuts av barn.


FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN!

Se till att Du tömmer Din egen båt, inte tjuven! Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och ha spårsändare. Sitter motorn kvar på båten? Se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås. Förvara helst motorn inlåst. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Din båt under vinterförvaring. Upprätta ett "båtkort" där Du skriver in alla uppgifter om Din båt, motor, utrustning och märkning. Då kan Du snabbt anmäla om något blir stulet. Fotografera gärna Din båt med utrustning. 


VIKTIG INFORMATION! 

Att se till Din båt både i båthus och utomhus borde vara självklart för alla båtägare. Om ekipaget står utomhus ska båten täckas med presenning och kunna klara is och snö. Båten är ju en investering för att ha nytta och nöje under sommaren. Därför får vi inte glömma att se till båten under vintern, att kontrollera så det inte uppstår problem inför kommande båtsäsong.

Väl mött på BK-Flottaren!