NOMINERINGSBLANKETT

Som medlem i ……………….. har Du rätten att nominera medlemmar till förtroendeposter.

Ge namnförslag på förtroendevalda som ska nomineras till ……………….. Årsmöte 2020.

 

Under verksamhetsåret 2019 har följande medlemmar haft olika uppdrag:

Ordförande                         …………………… vald 2018 på 2 år

Vice ordförande                  …………………… vald 2019 på 2 år

Sekreterare                        …………………… vald 2018 på 2 år

Kassör                                …………………… vald 2019 på 2 år

Ledamot                             …………………… vald 2019 på 2 år

Ledamot                             …………………… vald 2018 på 2 år

Ledamot                             …………………… vald 2018 på 2 år

Ledamot                             …………………… vald 2019 på 2 år

Ledamot                             …………………… vald 2019 på 2 år

Suppleant                           …………………… vald 2019 på 1 år

Suppleant                           …………………… vald 2019 på 1 år

 

Revisor, s.k.                       ………………….. .vald 2018 på 2 år

Revisor                               …………………….vald 2019 på 2 år

 

Valberedning, s.k.              …………………. ..vald 2019 på 1 år

Valberedning                      ………………….. .vald 2019 på 1 år

 

Miljöombud                         …………………

Hamnfogde                        ………………..

Anläggningsansvarig          ………………..

Anläggningsansvarig          ……………….

Uthyrningsansvarig            ……………….

Ungdomsansvarig              ……………….

Utbildningsansvarig            ……………….

Festkommitté                     ……………….

Festkommitté                     ……………….

 

 

 

Ovan kan Du läsa vilka som har de olika funktionerna idag. På de följande sidorna finns möjlighet för Dig att nominera de personer som Du anser ska inneha ansvaret för de olika funktionerna inom båtklubben som är på tur att väljas på 2020 års Årsmöte.

 

 På Årsmötet 2020 ska följande väljas:                                                                                       

 

Ordförande för en tid av 2 år, tidigare ……………………..

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Sekreterare för en tid av 2 år, tidigare …………………….

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Ledamot i styrelsen för en tid av 2 år, tidigare ……………………..

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Ledamot i styrelsen för en tid av 2 år, tidigare ……………………….

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Suppleant i styrelsen för en tid av 1 år, tidigare ………………….                         

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Suppleant i styrelsen för en tid av 1 år, tidigare ……………………….

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Revisor för en tid av 2 år, tidigare …………………………

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Valberedning för en tid av 1 år, tidigare ………………………… (sammankallande).

 

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Valberedning för en tid av 1 år, tidigare …………......                                                                                                                                                                                                   

Förslag:

 

Namn……………………………………  Adress.……………………………………………………

 

Telefon………………………………….  E-postadress……………………………………………..

 

Nomineras för att:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Förslagen sänds till  ………………………………………….

 

senast den   …………………………………………………...

 

 

 

Stort Tack för Ditt engagemang!


Bk-flottaren har Ådalen III som vin
Bk-flottaren har Ådalen III som vin