söndag 2021-05-16
Klubbdag Reserv
Klubbdag för de båtägare med bryggplats som ej hade möjlighet att delta den 8 maj. Tid: 10-15. Ta med eget fika!