Bli medlem


Så här gör du:

Betala in 300 kronor på bankgiro 230-6488, eller Swish telefon 1234536017, och uppge namn, adress och telefon på inbetalningskortet eller swish-meddelandet. 

Vill du ha en bryggplats för din båt? 

När du har betalat din medlemsavgift kan du teckna dig på en lista för bryggplats via hamnfogden, Börje Westberg, 070-601 23 51. När du tilldelats en bryggplats finns viktiga regler att ha kännedom om. Bl. a. måste din båt vara försäkrad. Ett avtal skrivs i två exemplar mellan dig och klubben, varav ett ex behålls av dig. En inträdesavgift på 2 000 kronor betalas för bryggplatsen samt en löpande årsavgift på 1 500 kronor (2019), och du erhåller nyckel till bryggan. Läs noga igenom avtalet! Var rädd om nyckeln, då den ska lämnas tillbaka vid upphörandet av bryggplats!

 Hamnavgift per år:

Varje år betalas en hamnavgift för bryggplatsen på 1 500 kronor (2019), för underhåll och reparation av bryggorna. I den avgiften ingår uppläggningsplats för din båt innanför staketet vintertid.

Styrelsen