Styrelsen 2023


Ordförande Ove Vesterman, 070-281 71 50 (Christer Olofsson 073-146 62 05 från april 2023.)

Sekreterare Pierre Hedqvist

Vice ordförande  Anders Sohlin

Kassör Kent Hörnström, 070-534 22 40

Nisse Nilsson 073-042 41 10

Bengt Hellström 070-304 65 26

Michael Zart

Suppleanter:

Jörgen Ullberg, 070-831 52 75

Bo Wallgren, 070 226 39 59