Styrelsen 2020

(Uppdaterad augusti 2020)

Ordförande Ove Vesterman, 070-281 71 50

Vice ordförande Rickard Strand, 070-670 26 89

Sekreterare Vakant

Kassör Christer Olofsson, 073-146 62 05

Ledamot Börje Westberg, 070-601 23 51

Ledamot Anders Bergqvist, 070-323 77 03

Ledamot Bo Wallgren, 070 226 39 59

Suppleant Jörgen Ullberg, 070-831 52 75

Suppleant Kristina Strand, 070-643 84 71