Styrelsen 2022

(Uppdaterad November 2022)

Ordförande Ove Vesterman, 070-281 71 50

Mötessekreterare Pierre Hedqvist

Vice ordförande  Vakant

Kassör Kent Hörnström, 070-534 22 40

Bo Wallgren, 070 226 39 59

Nisse Nilsson 073-042 41 10

Bengt Hellström 070-304 65 26

Jörgen Ullberg, 070-831 52 75