Styrelsen 2021

(Uppdaterad November 2021)

Ordförande Ove Vesterman, 070-281 71 50

Vice ordförande, sekreterare Rickard Strand, 070-670 26 89

Kassör Kent Hörnström, 070-534 22 40

Anders Bergqvist, 070-323 77 03

Bo Wallgren, 070 226 39 59

Jörgen Ullberg, 070-831 52 75

Kristina Strand, 070-643 84 71