Styrelsen 2018

Ordförande Ove Vesterman, 070-281 71 50

Vice ordförande Tomas Andersson, 070-235 07 31

Kassör Vakant

Sekreterare Pierre Hedqvist, 070-029 83 42

Ledamot Börje Westberg, 070-601 23 51

Ledamot Rickard Strand, 070-670 26 89

Ledamot Matilda Hammar, 070-555 76 89

Ledamot Jörgen Ullberg, 070-831 52 75

Suppleant Kristina Strand, 070-643 84 71

Suppleant Bo Wallgren, 070-226 39 59