Spela boule på båtklubben!

BK-Flottaren har en iordningsställd boulebana. Hjärtligt välkommen att spela hos oss!
Låna våra cyklar på båtklubben, en med kärra för små barn eller kassar från affären!

Båtklubben har totalt fem cyklar för utlåning till gäster och medlemmar under vistelsen på klubbområdet. En av dessa fem cyklarna har fastmonterat en cykelkärra bakom. Kärran är sponsrad av ICA Rosen i Nyland, som är närmaste matvaruaffären för att proviantera. 

Gäller från 2021 06 03.

Våren 2021:

Inställt årsmöte samt medlemsmöte i maj månad p g a rådande pandemi. Vi återkommer när myndigheterna ändrar på restriktionerna för möten.

Vårstädningen på vår Klubbdag den 8 maj mellan kl 10-15, genomförs då vi vistas utomhus eller enskilt inomhus. Reservdag den 16 maj, samma tider gäller. Vårstädningen riktar sig i första hand till båtägare med bryggplats där deltagandet är obligatoriskt. Finns förhinder kan båtägaren sända annan person att delta i sitt ställe. Uteblir båtägare helt från deltagandet tas en avgift ut. Om många uteblir från deltagande måste båtklubben anlita entreprenörer som utför arbetena. Det kan medföra en extra utdebitering. 

För att undvika trängsel i klubbstugan uppmanar styrelsen att deltagarna tar med eget fika vid vårstädningen.


____________________________

                                                    Kryssarklubben på besök på BK-FLOTTAREN

Den 5 juli 2019 ankom en lång rad seglare till BK Flottaren för att stanna till den 7 juli. Seglatsen var planerad sedan lång tid tillbaka och utgick från Sundsvall. Flera hamnar blev besökta under resan. Besöket bestod av ett studiebesök på High Coast Box Whisky med tillhörande middag på deras restaurang. BK Flottaren och Sandslåns Samhällsförening stod för markservice och delar av Kramfors Dragspelsklubb stod för underhållning. Vad passar bättre än dragspel på Sandslån: Timmersorteringens "Mecka". Alla trivdes trots att mycket vatten kom uppifrån, och en resa över till Box blev minnesvärd på en gammal brygga med elmotor. Foton finns från besöket under "Bilder", tagna av Lilian Vesterman