En liten lägesrapport från BK Flottarens ordförande:

Vi är nu inne i december månad 2023 och årets julhelg ”står för dörren”. Isen har just lagt på Kungsgårdsfjärden och det är lugnt på klubbens område. Båtarna är upptagna och står endera i båthusen eller ute, täckta med presenningar. En och annan hundägare passerar på vårt område och det som sker är underhåll, bl.a. av traktorn som behöver översyn för att hålla för framtiden. Vi är ett fåtal seniorer som håller koll och har en liten åtgärdslista som vi betar av i mån av väderlek.

Efter pandemiförhållanden hoppas jag att vi i fortsättningen hittar en bra metod att träffas för att hjälpas åt med de sysslor som behöver göras på klubben. Vi behöver Dej som vet hur en motorsåg ska handhas eller är villig att lägga några timmar för att delta i vårt lilla arbets-team. De seniorer som idag ”jobbar” för alla oss klubbmedlemmar, tunnas ut och blir färre. Vad göra? Hur ska vi kunna bilda nya arbetsteam med idéer och kunskap för att behålla och utveckla båtklubbens område och service? Vi har idag 140 medlemmar registrerade. Vi har 42 båtplatser och några av dessa kommer att hyras ut nästa sommar så det blir fullbelagt i hamnen. Eller har vi kommit fram till den dag då vi måste anlita firmor för att behålla den standard vi har vant oss vid? Vi vill ju gärna utveckla klubben till ett attraktivt ställe för båtfolket och för att komma dit fordras kunskap och idéer från Dej som medlem!

Jag har i flera år försökt få igång en ungdomssektion, men vi har fortfarande inte lyckats. För att locka ungdomar/barn fordras intresse för den typ av verksamhet där även föräldrar kan vara verksamma. För några år sedan hade vi några ungdomar som iordningsställde en liten segelbåt, ”Lilla Blå”, och det projektet var intressant och givande att följa. Men sedan blev det stopp!

Vi har tre kanoter som vi hyr ut, något som kan locka ungdomar att färdas på vattnet. Två personer får plats i varje kanot så det kan bli en liten grupp som paddlar runt Kungsgårdsfjärden eller upp mot Hammarsbron. Kom igen till sommaren!

Nu ska vi fira Jul och Nyår och jag vill önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Med hälsningar,

Ordförande BK-Flottaren


Ordförande har ordet

Juni 2020

 

Vi står inför en spännande sommar- och båtsäsong detta år. Den pandemi som pågår runt om i världen, förväntas påverka båtlivet i vårt land då vi ska hålla avstånd till varann och passa oss för smittan. Då är båtlivet den perfekta semestersysslan! Familjevis kan vi förflytta oss mellan olika hamnar, uppleva vår fantastiska skärgård oavsett var vi befinner oss, från Haparanda i norr till Ystad i söder och längs västkusten upp till Svinesund ovanför Strömstad.

I vår del av landet med Ångermanälven som start, har vi gott om platser att välja bland för att njuta av den frihet vi har på vattnet. Det är en sak som jag vill påminna om: Ta med skräpet hem igen! Lämna inte efter Dig tomma förpackningar, petflaskor etc. i vår fina natur. Föregå med gott exempel och visa att båtfolket har förstånd och ansvar för att kommande generationer får njuta av samma natur som vi! Likaså att inte använda vattnet som soptipp. Du har väl sett maginnehållet på vissa fiskar…?!

Jag tror faktiskt att vi på BK Flottaren har nytta av våra uppsatta bevakningskameror på klubbområdet. Rätta mej om jag har fel, när jag vill påstå att buskörningarna har minskat och mindre förtroendeingivande filurer håller sig borta från vårt område! I fjol hade vi ett besök som var mindre lustigt och det resulterade i att båten ifråga hittades och kunde överlämnas till ägaren. Jag hoppas att trenden ska fortsätta så vi får ha våra båtar och annat material ifred på båtklubben. Allt som oftast finns folk på området vilket också bidrar till svårigheter att norpa något för klubbens medlemmar.

Vi har utökat vår service vad gäller batterier från båtarna som tjänat ut, att lämna dessa till en särskild uppsamlingsplats på klubbområdet innanför staketet till höger, där övrigt material som båtklubben samlar. Däremot om Du som båtägare har oljor, metallskrot eller liknande, får Du ta det till uppsamlingsplatser som Kommunen rekommenderar. Klubben kan inte ta hand om det spill som blir vid reparationer av båtar (motorer, plastspill, förpackningar/färgburkar m.m.) förutom när klubbens egna båtar repareras. Då tar anläggningsansvariga hand om spillet. Vi hade tidigare en s.k. ”oljebod” ute på kajen, som snabbt blev full av gammal olja i tvivelaktiga burkar som medlemmar lämnade, och det blev ren katastrof för att sanera och forsla bort materialet! Inte en gång till, alltså!

Vi har ju problem med en del nycklar som inte lämnats tillbaka när medlemskapet upphört eller förhållandena ändrats. Svårigheten att lämna tillbaka dessa tycks vara bestående! Vet Du med Dig att Du har en nyckel som Du borde lämna tillbaka, kanske byta till en annan nyckelbehörighet, bör Du snarast höra av Dig!

Vi har en miljöpolicy att hålla oss till. Den skulle uppdateras detta år. Det skulle ske efter Västernorrlands Båtförbunds årsmöte i februari, då information om nyheter skulle ske. Eftersom årsmötet blev inställt p g a pandemin, blev ingen information för att uppdatera denna policy. Vi satsar på en uppdatering till 2021. Vår anläggning ska skötas allt enligt de regler som gäller då vi ska vara beredda på en granskning från Kommunens miljökontor. Någonstans finns en ambition om att klubben ska klara en ”Blå-Flagg”-certifiering!

På klubben träffas nästan dagligen ett gäng seniorer som jobbar med att hålla standarden på klubben. Vissa snickrar, vissa målar, vissa plockar skräp eller rensar ogräs. Jag är med i detta team och det händer saker hela tiden på klubbområdet. Allt är ideellt arbete och det höjer standarden på klubben. Det vi kan sakna är de övriga medlemmarna som vi aldrig eller mycket sällan ser på klubben. Vi har försökt att få igång olika team, t.ex. en ungdomssektion som vi nu hoppas ska bli verklighet i sommar. Att få ungdomar till klubben är ”ett måste” för framtiden, då de flesta som gör sysslor på klubben i dagsläget är ”70+”! Varför inte ta med familjen en söndag för att vistas på klubben?!!! Självklart ska barnen med! Skapa ett intresse bland dem!

Varför är vi med i båtklubben? För min del är båtklubben med båtlivet ett stort intresse. Jag ser fördelar med att delta i det ideella arbetet och driva klubben vidare för oss båtintresserade. Ibland får jag höra att vi är en husvagnsklubb, men jag håller inte med. Vi är en marina med båtliv som största intresset. Att husvagnar och husbilar parkerar på området ger klubben en inkomst inte att förringa, men det är båtarna och hamnen som är i fokus! Ta bara tillfället att se glädjen hos Sirena Yachts-ägaren från Lidingö förra sommaren, när de fick låna vår lilla flotte över till whiskyfabriken! Sådana ögonblick är betalbara och ger näring till fler idéer hur vårt båtliv kan utvecklas! Det enkla, ovanliga och äventyrliga gäller på vattnet!

I skrivandets stund väntar jag på båtkapellet i retur, nytvättat från ”Ren Tvätt”. Kapellet blev hårt ansatt med fåglar under fjolsommar och vintern gav en aning mögelsporer som måste stoppas. Dessutom ska båten tvättas för att stå emot väder och vind. De övriga kontrollerna är gjorda så allt är i sin ordning när båten sen ligger vid bryggan, färdig för nya äventyr.

Jag vill önska alla klubbens medlemmar en skön båtsommar. Tänk på säkerheten, på förberedelserna och att se möjligheter!

Trevlig sommar!


 BK Flottaren

 


Ordförande har ordet, mars 2020

Årsmötet är över.

Jag vill tacka för förtroendet från medlemmarna att få leda vår båtklubb ytterligare två år framåt!

Under 2019 skedde många förändringar på båtklubbens område, vilket framgår av vår verksamhetsberättelse som presenterades på årsmötet. Jag vill i det sambandet tacka medlemmar som skänkt material; möbler, glas och porslin, matjord m.m., samt lånat ut sina privata maskiner (vedklyv m.m.) till båtklubben, för att minska på utgifter både direkt och i framtiden! Ni är Guld värda!

Jag är också tacksam för de seniorer som deltar i det ideella arbetet med förbättringar och reparationer på vårt område. Det handlar om att skapa bättre arbetsmiljö och vistelse på området, att göra vår hamn mer attraktiv och öka servicen för våra medlemmar och gäster för en liten penning.

Jag vill att vi ska se framåt och visa respekt för varann här på klubben. Ingen tjänar på att rikta kritik eller bete sig illa mot andra, oavsett vem det är. Vi ska hålla oss till stadgarnas första paragraf om att arbeta för ett gott kamratskap. Vi har gått med i vår båtklubb för att vi har samma intressen.

Min framtidsvision är att vi driver klubben tillsammans i god anda, anordnar fester och har roligt. Vi bemöter våra gäster på ett bra och trivsamt sätt som gör att de vill komma tillbaka till vår hamn. Vi förbättrar det vi ser ska ordnas, om kassan tillåter. Vi värnar om varann och hjälps åt.

Jag vill verka för att vi ska slippa höja medlemsavgifterna och betala stora summor för att delta i båtlivet. Min målsättning är vidare att fylla bränsletankarna i hamnen så det blir möjligt att tanka båten här. Jag vill dessutom bygga bryggplatser i hamnen för småbåtar.

Båtklubben ska jobba för att bilda en ungdomssektion och erbjuda navigationsutbildning. Ungdomarna är vår framtid och klubben har en hög medelålder. Vattenskoterförare ska ha en självklar plats i klubben.

Tidigare år gjorde vi i klubben gemensamma båtutflykter. Det skulle jag vilja återuppliva då vi har en skärgård som inbjuder till strandhugg lite varstans! Det ökar dessutom klubbkänslan för gamla och nya medlemmar!

Vidare vill jag ha ett café på klubben. Det drar folk till vår anläggning och gör oss kända i när-området. Ett café skulle öka besöken även för våra medlemmar.

Vår båtklubb har redan ett unikt och vackert område med mycket hög standard. Att vi dessutom bebor ett historiskt område gör att jag vill att området ska bli besökt av både historieintresserade och stolta ådalingar i förskingringen. Att föra historien vidare till kommande generation är viktigt och leder till framtida besök från när och fjärran. Det och mycket mer gör att vår hamn och område är en viktig besökspunkt i vår kommun, vårt län och vårt land!

Jag tycker det är viktigt att se till helheten inom båtklubben och ta tillvara vad området har att ge.

Välkommen!

Ove Vesterman,

ordförande 2020-2022


Ordförande har ordet

December 2019

 

Hög tid för ett nytt ”Ordförande har ordet”!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet från de medlemmar som röstade till min fördel på vårt extra årsmöte den 12 november. Som alla våra medlemmar vet har klubbens styrelse och jag personligen haft ett mycket händelserikt år. Egentligen började det redan vid årsmötet i februari och alla trodde att det skulle bli lugnt efter vårt extra årsmöte i mars, men trots att styrelsen fick ansvarsfrihet, ifrågasattes vi och jag personligen för det arbete vi tillsammans utförde. Men den 12 november fick vi via er medlemmar förtroendet att gå vidare. Med hjälp av en vald professionell ordförande för mötet, kunde mötet genomföras och jag fick upprättelse för en rad märkliga beskyllningar. Påståenden som söndrade klubbarbetet och gemenskapen i klubben.

Själv har jag personligen haft ”time-out” under sommaren och några veckor i höst då min hälsa fordrade läkarhjälp med både operation och tuffa behandlingar. Men det arbetsteam som hållit ställningarna på klubben har utfört ett mycket gott arbete med förbättringar och iordningsställande för att få bättre plats och lite ordning och reda bland klubbens tillhörigheter. Ett innerligt Tack till Er!

Det har hänt en hel del under året, då den gamla ”macken” sett sina dagar och revs under våren. Planket runt inhägnaden har målats till en del och kommer att färdigställas när det blir möjligt att måla utomhus igen till våren. Bryggor har förankrats med nya band och en låg brygga har kompletterat gästhamnen. Flera gamla björkar har kapats och är nu ved i vedboden för kommande bastubad. Vi har sått igen den f.d. vollyboll-planen, så till sommaren får vi där en ny gräsmatta.

Sommaren gav oss en hel del gäster, bl.a. Kryssarklubben med ett stort antal seglare. Jag hoppas de kommer igen! Många besökande kom även landvägen, både medlemmar och andra f.d. båtägare med husbilar eller husvagnar. Många var återvändare som förut kommit med båtar, men också medlemmar som valt att sälja båten och köpt husbil istället. Jag har sedan tidigare förstått att båtfolket som av ålder väljer husbil istället för båten, gärna söker sig till marinor för att övernatta, och vi har många gäster som årligen kommer till oss då vår service är bra och platsen är utmärkt. Vi har ju en fin anläggning som vi ska vara stolta över, och berömmen är många! Tack för det!

Vi har också haft nytta av den kameraövervakning som vi fått att fungera efter ”många om och men”, då en av våra medlemmar fick sin båt stulen i sommar. Det dröjde några veckor innan vi fick meddelande om att båten återfunnits, tyvärr i en lägre standard än innan. Ägaren hade försäkrat båten och har fått ersättning. Att ha denna kameraövervakning är ju en trygghet för oss. Ändå anser jag att vi båtägare bör ha mer tillsyn av båten i hamnen. Stundtals är klubbområdet helt öde och det går snabbt att lasta en båt på vagn och åka iväg. Även om båten ligger i vattnet går det snabbt att lossa den och bogsera bort den. Det här är ett stort problem runt om i landet hos båtklubbarna. Ligor från andra länder gör räder där man grupperar sig och förtruppen inventerar, ”verkställarna” stjäl och placerar godset/båten vid platser där lastbilar hämtar upp och sen försvinner bilarna ut ur landet med våra båtar eller båtmotorer. Både Kustbevakningen och Polisen vet om problemet men har svårt att hinna eller få vetskap om när och var våra ägodelar stjäls. Vi har lite att jobba på, känns det som.

Vi är ca 125 medlemmar i klubben. När styrelsen beslutar om arbetsdagar, går ett meddelande ut via mobilen till de som har en brygg-plats. Relativt billigt sätt att få ut meddelanden. Men när det gäller kallelser till medlemsmöten har vi använt Posten brevledes, som från 1 januari 2020 höjer portot till 11 kr. Därför är min uppmaning till Dig som medlem att meddela Din e-postadress till kassör, mig (ordförande) eller sekreterare, så att vi kan nå Dig när vi kallar till möten. Om vi räknar kronor och ören ser vi att ett utskick till alla medlemmar kostar bara med porto 1 375 kr. Med kuvert och papper hamnar vi över 1 500 kr. Dessa pengar räcker till många skruvpaket eller  många liter bränsle till traktorn! Meddela Ditt namn och Din e-postadress till oss! Kom också ihåg att meddela ändringar i framtiden!

En annan del av klubbens aktiviteter som jag saknar, som egentligen är inskriven i klubbens stadgar, är att Du som medlem får nautisk kompetens. Själv skaffade jag mej utbildningen ”Förarbevis för båt” redan när vi hade köpt vår båt i mitten av 1990-talet. En mycket bra kunskap som jag varmt kan rekommendera till alla som framför båt eller vattenskoter. Framförallt är det viktigt när man har en snabbgående båt eller vattenskoter. Kunskapen om att framföra dessa farkoster är superviktig. Alltför många olyckor, ibland med dödlig utgång, händer med dessa verktyg! Många vet inte hur man ska uppföra sig på vattnet, vilket är uppenbart när andra blir störda eller skadade. Saknar Du nautisk kompetens, anmäl Ditt intresse så ordnar klubben en kursledare.

Osökt kommer jag fram till mina önskemål om att få igång en ungdomssektion på klubben. Vi har varit nära flera gånger då ungdomar kommit till oss och visat intresse, men det vill sig inte i längden, vilket vi saknar på klubben. Vi har en båt som påbörjats och väntar på att få fortsätta rustas för seglingar, där Du som är ung och intresserad av segling är rätt person! Slå en signal och berätta om Ditt intresse!

Vi är inne i Advent och Julen stundar. Jag vill passa på att önska Dig som medlem en God Jul och ett Gott Nytt 2020!

Vi ses på BK Flottaren!

Ove Vesterman

ordförande


_____

Ordförande har ordet, december 2018

Det stundar vinter och julhelg. Jag skulle ha skrivit till er tidigare, men det är inte lätt att fördela tiden som pensionär. Samtidigt är jag medveten om att det är tur att jag har hela dagarna till förfogande för klubbarbetet! Det tar tid och kraft att se till klubbens bästa och få allt att fungera. Vi är i skriande behov av en kassör.  Det haltar sig fram och vi är två som hjälps åt förutom att vi anlitat LRF i Sollefteå, som håller ordning på räkenskaperna. Efter kommande årsmöte ser vi fram emot en ny kassör som får ta över och dyka in i kronor och öre i vår ekonomi. En ytterst viktig post!

Sommaren blev ju en drömsommar, nästan lite i överkant vad gäller värmen. Vi bodde i båten under de varmaste dagarna då det blev för hett hemma i köket. Vi ”bryggseglade” på båtklubben förutom några vändor nedströms. Det blev inte så många turer, men de som blev av var härliga! Bl. a. upptäckte vi en mycket bra restaurang i Härnösand, nära till hamnen och mycket god mat!

Vid en av turerna hade vi dotterns hund med i vår båt. Båtlivet för hunden var nog inte det skönaste har vi förstått. När vi skulle åka hemåt ”gjorde” vi Granholmen. När vi hade kastat loss vid bryggan, hoppade hunden över bord, in på VIP-bryggan och upp i skogen! Det var bara att äntra bryggan igen och fånga upp hunden. Färden hem gick bra, även för hunden!

Vi hade ju eldningsförbud flera veckor, och jag saknade de sköna kvällarna vid brasan på klubben. Vid besöket av ” Rockbåt 4”7 i hamnen, hade vi sökt och fått dispens för att grilla hamburgare, så det var naturligtvis en underbar kväll som vi minns, alla vi som var där! Säkert runt 200 besökande hade samlats på klubben och vi trivdes alldeles utmärkt!

Samtidigt som vi strider för att klara klubbens ekonomi, pågår kommunens projekt med att renovera våra kajer. När nu kajen vid medlemsbryggorna är klar, har kajen vid järnverkstaden rivits för att ersättas av en ny stomme. Hela kajen var helt slut efter väldigt många års slitage. Manskap och klubbens traktor var behjälplig från båtklubben när entreprenören i projektet kom för att riva. Längre fram i vinter kommer pålning att ske och man bygger upp en ny kaj fram mot sommaren-19. Det kommer att bli ett lyft för hela Sandslån och för våra gäster, inte minst Ådalen III som får en stabil kaj att lägga till vid.

Vi hann få plåttak på tälthallen innanför staketet innan snön! Det såg mörkt ut ett tag, men med envishet och bra skruvdragare gick det bra. Nu står ”Orren” (bogserare) och ”Lilla Blå” (segelbåt) därunder och mer får plats inför vintern. Klubbens traktor är ett tänkbart alternativ.

Nu önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott slut 2018!

Ove Vesterman

……………………………………………………….

Ordförande har ordet, maj 2018

 

Båtklubben Flottaren formas för framtiden. Beviljade medel från projektet ”Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum” via Kramfors Kommun är fördelat på tre år med start 2017. Denna sommar iordningsställs den del av landbryggan vid medlemsbåtarna som åtgärdats med pålning i vinter bakom gästköket. Bryggan ner mot Styrhytten ligger nu renoverad och en förändring av den låga bryggan vid gästkajen kommer att ske.

Denna renovering av kajen är inte det enda som händer på klubbområdet. Vi har en minigolfbana som ligger och väntar på att placeras ut och iordningsställas. Arbetet med den kommer att starta redan nu i maj månad, och här behöver vi hjälpas åt några arbetskvällar!

Sjöbodarna har fått en veranda/ramp för rullstolsburna som ligger klar framför ingångarna till gäst-kök, gästtoalett och övernattningsrum. Arbetet pågår där fortfarande och kommer att färdigställas när kommunens folk fixat landbryggan på baksidan av gäst-köket.

Vi har också ett stort arbete på gång med att klä tälthallen innanför staketet med plåt. Inför nästa vinter måste denna byggnad vara i skick att klara snömängder och skydda både klubbens traktor och en del båtar under tak. Även här behövs arbetskraft för att montera dessa plåtar under arbetskvällar.

Du som medlem i båtklubben har nu chansen att göra stora insatser. Jag som ordförande och pensionär, är på klubben nästan varje dag och deltar i det team som driver på och verkställer de planer som beslutats på våra möten. Kom med Du också och arbeta för klubben! Gärna fler tjejer!

Vi har ett stort behov av att få träffas under festliga former på klubben. Det är då man lär känna varandra! I år firar vi 30 år som båtklubb, så tillfället är givet! Två medlemmar tillsammans med flera tar initiativet att planera en fest framöver. Kom med Du också!

På senaste medlemsmötet nu i maj togs en rad beslut som kommer att öka intresset för vår båtklubb. Bättre bevakning och en del ekonomiska lösningar är att vänta. I skrivandets stund är det aktuellt med att debitera medlemmar med bryggplats sommarens bryggavgift och vi har en del reparationer på bryggorna som ska ske. Kryssförankringen av medlemsbrygga 2 är ett exempel. Några båtägare har redan sjösatt och den 25 maj kl. 10.00 är det ”lyft” med kranbil för de större båtarna.

Själv har jag inte hunnit börja vårrusta vår båt ännu, men nya tändstift har monterats! Jag har en enkel genomgång detta år då jag gjort byte av impeller och de viktiga bälgarna i fjol. Det är mest min fru som har pyssel med de praktiska inne i båten. Sen ska båten poleras innan sjösättningen. Jag som alla andra ser fram emot en fin sommar och värme, jämför med fjolårets kalla och regniga sommar. Redan nu i maj har vi fått prov på riktigt sköna dagar och det ger mersmak.

Tänk på säkerheten där ute på böljan! Planera noga, ha flytväst på och ta med soporna hem!

Önskar Dig en riktig dröm-sommar med många härliga resor på vattnet!

Ove Vesterman, ordf.