Ordförande har ordet, maj 2018

 

Båtklubben Flottaren formas för framtiden. Beviljade medel från projektet ”Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum” via Kramfors Kommun är fördelat på tre år med start 2017. Denna sommar iordningsställs den del av landbryggan vid medlemsbåtarna som åtgärdats med pålning i vinter bakom gästköket. Bryggan ner mot Styrhytten ligger nu renoverad och en förändring av den låga bryggan vid gästkajen kommer att ske.

Denna renovering av kajen är inte det enda som händer på klubbområdet. Vi har en minigolfbana som ligger och väntar på att placeras ut och iordningsställas. Arbetet med den kommer att starta redan nu i maj månad, och här behöver vi hjälpas åt några arbetskvällar!

Sjöbodarna har fått en veranda/ramp för rullstolsburna som ligger klar framför ingångarna till gäst-kök, gästtoalett och övernattningsrum. Arbetet pågår där fortfarande och kommer att färdigställas när kommunens folk fixat landbryggan på baksidan av gäst-köket.

Vi har också ett stort arbete på gång med att klä tälthallen innanför staketet med plåt. Inför nästa vinter måste denna byggnad vara i skick att klara snömängder och skydda både klubbens traktor och en del båtar under tak. Även här behövs arbetskraft för att montera dessa plåtar under arbetskvällar.

Du som medlem i båtklubben har nu chansen att göra stora insatser. Jag som ordförande och pensionär, är på klubben nästan varje dag och deltar i det team som driver på och verkställer de planer som beslutats på våra möten. Kom med Du också och arbeta för klubben! Gärna fler tjejer!

Vi har ett stort behov av att få träffas under festliga former på klubben. Det är då man lär känna varandra! I år firar vi 30 år som båtklubb, så tillfället är givet! Två medlemmar tillsammans med flera tar initiativet att planera en fest framöver. Kom med Du också!

På senaste medlemsmötet nu i maj togs en rad beslut som kommer att öka intresset för vår båtklubb. Bättre bevakning och en del ekonomiska lösningar är att vänta. I skrivandets stund är det aktuellt med att debitera medlemmar med bryggplats sommarens bryggavgift och vi har en del reparationer på bryggorna som ska ske. Kryssförankringen av medlemsbrygga 2 är ett exempel. Några båtägare har redan sjösatt och den 2 juni är det ”lyft” med kranbil för de större båtarna.

Själv har jag inte hunnit börja vårrusta vår båt ännu, men nya tändstift har monterats! Jag har en enkel genomgång detta år då jag gjort byte av impeller och de viktiga bälgarna i fjol. Det är mest min fru som har pyssel med de praktiska inne i båten. Sen ska båten poleras innan sjösättningen. Jag som alla andra ser fram emot en fin sommar och värme, jämför med fjolårets kalla och regniga sommar. Redan nu i maj har vi fått prov på riktigt sköna dagar och det ger mersmak.

Tänk på säkerheten där ute på böljan! Planera noga, ha flytväst på och ta med soporna hem!

Önskar Dig en riktig dröm-sommar med många härliga resor på vattnet!

Ove Vesterman, ordf.