SÄKERHET VID HAMNEN

Observera när Du anländer till gästhamnen VAR LIVBOJARNA OCH RÄDDNINGSSTEGARNA ÄR PLACERADE! Det är bra att ha i minnet om någon ramlar i vattnet!

Livbojar finns utplacerade runt bryggorna och i gästhamnen. Räddningsstegar finns likaså runt bryggorna och på vissa ställen även trappor byggda i kajdelen.

I klubbstugan finns en första-hjälpen-väska och en hjärtstartare.

Förankra alltid båten som inför en storm. Samla ihop överblivna rep så ingen kan snubbla på bryggan.

Gör fri väg vid sjösättningsrampen (om Du kommer med bil och båtvagn) eller lägg till i rampen endast en kort stund. Rampen ska vara fri för bl.a. brandkår vid utryckning med båt.

I gästköket och i klubbstugan finns brandsläckare.

Används brandsläckare MÅSTE DET ANMÄLAS till någon ansvarig (ordf, hamnfogde, anläggn.ansvarig) då påfyllning måste ske!

Ring någon av nedanstående:

Ordförande Anders Sohlin 070-5668042

Anläggningsansvarig Bengt 070-304 65 26

även vid andra frågor Du vill ställa om vår säkerhet!

En gällande miljöplan finns för hela klubbområdet och hamnen.

Handskas varsamt med grillningen och undvik brand!

/Styrelsen, BKF 2024